Informacja dla właścicieli domków letniskowych.

W dniu dzisiejszym został usunięty kontener na odpady komunalne w miejscowości Budy (zdjęcie poniżej)

Obecnie teren został uprzątnięty i wygląda tak:

Przypominamy iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Burmistrza Michałowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Zobowiązanie dotyczy także nieruchomości zamieszkałych czasowo (np. domki letniskowe) na których powstają odpady komunalne.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

  • pobierz druk w Urzędzie Miejskim w Michałowie lub tutaj
  • wypełnij druk zgodnie z instrukcją
  • podpisz
  • przynieś lub wyślij do Urzędu Miejskiego w Michałowo

WIĘCEJ NA TEMAT GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Skip to content