Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania wniosków na o dofinansowanie dróg do gospodarstw na rok 2024

Burmistrz Michałowa przedłuża do 15 kwietnia 2024 nabór wniosków na remont dróg gminnych dojazdowych ze środków budżetu Gminy w roku 2024 w następujących kategoriach:

  1. Droga dojazdowa do posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym:

– długość drogi do 250mb – nawierzchnia emulsyjna – potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową na szerokości do 3,0m,

– długość drogi do 1000mb – nawierzchnia żwirowa o grubości 0,2m i szerokości do 3,0m

  1. Droga dojazdowa do terenów rolnych:

– długość drogi do 1000mb – nawierzchnia  żwirowa o grubości 0,2m, szerokości do 3,0m.

Cel finansowania

– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych dojazdowych;

– podniesienie standardów technicznych dróg dojazdowych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych;

– rozwój spójnej sieci dróg dojazdowych w skali lokalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg dojazdowych z drogami wyższej kategorii,

– zwiększenie płynności ruchu,

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo lub elektronicznie: email: sekretariat@michalowo.eu w terminie od 1 marca 2024 do dnia 15 kwietnia 2024 do godz. 15.15,

Informacje dotyczące naboru – Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 2, tel. 85 7131 776

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

POBIERZ WNIOSEK
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content