Dodatkowy nabór na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych

Burmistrz Michałowa ogłasza nabór wniosków na dotację celową z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2022 w kategorii: bloki mieszkalne.

Cel dotacji

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków

Beneficjenci

  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • osoby prawne,
  • przedsiębiorcy.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo w terminie od dnia 21 czerwca 2022r. do dnia 8 lipca 2022r. do godz. 15.15.

Termin oceny wniosków oraz decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji

do 22 lipca 2022r.

Kwota przeznaczona na dotację

400 000 PLN

Informacji dotyczące naboru

Pokój nr 2, Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, tel. 85 7131 776

 

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

 

Skip to content