Pamiętajmy – Człowiek jest najważniejszy. I mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że ten właśnie człowiek będzie zamarzał w lesie, że kobiety nie będą rodziły w lesie a dzieci nie będą w nim marzły

Marek Nazarko / Burmistrz Michałowa
Maria Ancipiuk
Pomagałam, pomagam i będę pomagać !
Maria Bożena Ancipiuk / Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie

27 września 2021 grupa ok. 20 osób – uchodźców – głównie kobiet, dzieci – iraccy Jazydzi, którzy do Europy uciekają przed głodem, wojną i prześladowaniem znalazła się w Michałowie. Zauważyli ich we wsi Szymki mieszkańcy i zawiadomili straż graniczną. Cudzoziemcy od początku się opierali, byli przerażeni, że znowu trafią na granicę z Białorusią. Około godz. 10 dowieziono ich pod placówkę SG w Michałowie. Tu odmówili wejścia do budynku. Na miejsce przybyli dziennikarze. Uchodźcy prosili o ochronę międzynarodową.

Na miejscu przyjechały media. Uchodźcy chcieli prosić o azyl, ale następnego dnia wszyscy przewiezieni zostali z powrotem na granicę z Białorusią. Straż graniczna wyrzuciła ich z Polski. To oburzyło tysiące mieszkańców Polski – pojawiły się pytania „Gdzie są dzieci z Michałowa”. To wydarzenie stało się też początkiem akcji humanitarnej mieszkańców gminy Michałowo, którzy postanowili zaangażować się w pomoc dla szukających schronienia ludzi, często uciekających przed wojną, prześladowaniem, głodem.

Ta strona poświęcona jest właśnie im.

INNI O NAS

Chciałem wyróżnić wspólnotę mieszkańców Michałowa i wskazać, że tego typu działalność jest wzorem do naśladowania i powinna być powielana, bo najważniejsza powinna być ochrona zdrowia i życia ludzkiego.
Marcin Wiącek / Rzecznik Praw Obywatelskich
To zaszczyt dla mnie, że mogę choć przez chwilę przebywać w sali, gdzie są podejmowane tak ważne decyzje, decyzje, które mogą przesądzać o życiu i śmierci. I jak słyszę, te decyzje są bardzo pozytywne. Tym łatwiej jest mi wykonywać swoje obowiązki, bo mogę liczyć na wsparcie miejscowej społeczności
Dunja Mijatović / Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka
Kiedyś wszystkie drogi prowadziły do Rzymu. Dziś wszystkie drogi prowadzą do Michałowa i nie jest to przesada, bo tutaj skonsolidowała się uwaga. Pokazujecie działania, które są potrzebne.
Michał Mikołajczyk / Mazowiecki Oddział Okręgowy PCK
 

Także i tutaj gra Orkiestra. Michałowo! Od samego początku pokazaliście, że ten odruch człowieczeństwa jest niezwykle ważny

Jurek Owsiak / Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Tak, jak w roku 80. Gdańsk stał się stolicą polskiej godności, tak dziś Michałowo jest stolicą polskiego człowieczeństwa i przyzwoitości.
Paweł Kasprzak / Obywatele RP

WYDARZENIA

WIDEO

KALENDARIUM

5 LIPCA 2021 – Czworo obywateli Kuby zatrzymali na początku lipca funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Michałowie. Już wcześniej – w czerwcu – patrole z Krynek i Kuźnicy zatrzymały 22 obywateli Afganistanu. Od stycznia podlaska Straż Graniczna zatrzymała prawie 150 migrantów. 


6 lipca 2021 – Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka zapowiedział, że jego kraj będzie wykonywać swoje zobowiązania odnośnie powstrzymywania nielegalnej migracji na tyle, “jak dalece jest to konieczne, wygodne i finansowo możliwe”.


7 lipca 2021 – Premier Litwy Ingrida Szimonyte przekazała, że istnieją dowody na to, iż Białoruś specjalnie ściąga do kraju imigrantów z Bliskiego Wschodu


8 lipca 2021 – Liczba zatrzymanych przez Podlaską Straż Graniczną w 2021 roku wzrosła do 235 uchodźców. W całym 2020 takich osób było 114.


30 LIPCA 2021 – Unia Europejska i jej państwa członkowskie potępiły instrumentalne traktowanie migrantów i uchodźców przez reżim białoruski. Nie wykluczono również zastosowania sankcji wobec osób odpowiedzialnych za ten proceder.

“UE i jej państwa członkowskie zajmą się trwającym nasileniem nielegalnego przekraczania granicy Unii z Białorusi, aby zachować integralność swojej granicy zewnętrznej. Zgodnie ze swoim stopniowym podejściem UE rozważy możliwość zastosowania środków ograniczających wymierzonych w przemytników migrantów, którzy naruszają prawa człowieka lub w inny sposób uczestniczą w handlu ludźmi” – ostrzegła Wspólnota.


Pierwsza połowa sierpnia – ok. 50 osób, w tym dzieci, utknęło na pograniczu polsko-białoruskim w okolicach Usnarza Górnego. Straż Graniczna nie chciała wpuścić ich do Polski (mimo prawidłowo złożonych wniosków o ochronę międzynarodową), a Białoruś przyjąć z powrotem. Tak zaczął się kryzys na granicy.


10 sierpnia 2021 – litewski parlament podjął decyzję o budowie płotu na granicy z Białorusią o długości 508 km. Szacuje się, że koszt projektu wyniesie około 152 mln euro.


Połowa sierpnia 2021 – Polski Czerwony Krzyż od połowy sierpnia prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. PCK nadal nie uzyskał zgody rządu polskiego na wjazd z pomocą humanitarną do potrzebujących w paśmie przygranicznym, mimo wielokrotnych próśb zarówno do ministra MSWiA, jak i Prezydenta RP i Premiera RP. Zgody na wejście z pomocą nie ma również żadna inna organizacja w Polsce.


20 sierpnia 2021 – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał zmiany w rozporządzeniu w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. W punkcie drugim tego rozporządzenia są wymienione osoby, które mogą przebywać na terytorium Polski. Zmiana polega na dopisaniu dwóch podpunktów:

Ust. 2a. Osoby, które nie należą do kategorii osób wymienionych w ust. 2, poucza się o obowiązku niezwłocznego opuszczenia terytorium Rzeczpospolitej Polski.

Ust 2b. W przypadku ujawnienia osób, o których mowa w ust. 2a, w przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego, osoby takie zawraca się do linii granicy państwowej.

Zdaniem prawników to rozporządzenie daje pogranicznikom prawo, by zawracali (wypychali tzw. push backi) z Polski cudzoziemców, którzy dotarli do naszego kraju.


30 sierpień 2021 – W przygranicznych wsiach gminy Michałowo przez całą noc włączone są latarnie, na prośbę mieszkańców. Dotyczy to miejscowości: Dublany, Jałówka, Cisówka, Zaleszany, Szymki i Kondratki. Z takim pomysłem, w imieniu mieszkańców wystąpił radny Marek Charytoniuk. Ma to związek z próbami przekraczania przez migrantów

2 września 2021 – na wniosek Rady Ministrów, Prezydent RP wprowadził na okres 30 dni, w pasie przygranicznym STAN WYJĄTKOWY.

W Gminie Michałowo ograniczeniami zostały objęte miejscowości:

BRZEZINA, CISÓWKA, ZALESZANY,  NOWOSADY, JAŁÓWKA, KONDRATKI ,GONCZARY, KITURYKI, DUBLANY, KOLONIA MOSTOWLANY

Stan wyjątkowy obejmuje 183 miejscowości – części województw podlaskiego i lubelskiego.


21 września 2021- Burmistrz Michałowa Marek Nazarko apeluje do mieszkańców: Jeśli spotkasz imigranta pomagaj i zawiadom straż graniczną

We wtorek, 21 września rano mieszkaniec Michałowa powiadomił Urząd Miejski, że na schodkach cerkwi przebywa imigrantka. Została powiadomiona straż graniczna. Burmistrz Michałowa zaapelował do mieszkańców, by – gdy spotkają imigrantów – pomagali im i powiadamiali straż graniczną.


27 września 2021 – grupa ok. 20 osób – uchodźców, głównie kobiet, dzieci – iraccy Jazydzi, którzy do Europy uciekają przed głodem, wojną i prześladowaniem.

Uchodźców zauważyli mieszkańcy wsi Szymki w poniedziałek, 27 września wczesnym rankiem. Zawiadomili straż graniczną. Cudzoziemcy od początku się opierali, byli przerażeni, że znowu trafią na granicę z Białorusią. Około godz. 10 dowieziono ich pod placówkę SG w Michałowie. Tu odmówili wejścia do budynku. Na miejsce przybyli dziennikarze. Uchodźcy prosili o ochronę międzynarodową.


28 września 2021 – Uchodźcy przetrzymywani przy Strażnicy w Michałowie zostali przewiezieni z powrotem na granicę z Białorusią.


29 września 2021 – Prezydent Andrzej Duda podpisał wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią. Prezydent skierował wniosek do marszałek Sejmu.


30 września 2021 – W czasie sesji Rady Michałowa, która odbyła się w czwartek, 30 września radni stanęli w obronie kobiet i dzieci, którzy zostali odstawieni na granicę z

Każda sesja Rady Miejskiej w Michałowie ma swoją symbolikę nawiązująca do aktualnych wydarzeń. Tym razem pojawił się symboliczny drut kolczasty. Jak wspomniał burmistrz Marek Nazarko ta symbolika ma uzmysłowić „byśmy nie zapominali o człowieczeństwie”.

Na czwartkową sesję rady miejskiej w Michałowie przybył – pełniący tę funkcję od poniedziałku (27 września) – zastępca komendanta tamtejszej placówki Straży Granicznej major Piotr Dederko. Na początku swojego wystąpienia poprosił, by nie oceniać strażników granicznych poprzez doniesienia medialne jako ludzi bez serca, a rozstrzygać w swoim sumieniu.

Major przyznał, że sytuacja jest trudna, w ciągu doby zawracanych jest od 40 do 120 osób, jednak nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o ludzi nielegalnie przekraczających granicę z problemem bezpieczeństwa. To nie są niebezpieczni ludzie, raczej głodni.

(…)

– Ludzie mnie zatrzymują na ulicy i mówią, że nie można tak postępować z kobietami i dziećmi. Myślę, że – i widzieliśmy te zdjęcia i relacje, te dzieci to nie są terroryści. Nie możemy tak postępować – powiedziała przewodnicząca Rady Maria Ancipiuk rozpoczynając sesję – stąd też nasza dzisiejsza symboliczna instalacja – korona cierniowa i drut kolczasty.

(…)

– Nie należy się dziwić ludziom, że tak reagują na tę sytuację, nie należy się też dziwić mediom, które mają utrudniony dostęp do informacji. Ale my jako samorząd, ale też mieszkańcy nie czujemy się komfortowo w tej sytuacji – mówił burmistrz Michałowa Marek Nazarko. – Jeśli ktoś widzi kobiety i dzieci w tak trudnej sytuacji, to nie da się przejść obok tego obojętnie. Jak nasz samorząd może pomóc? Za moment będzie zima, już jest zimno i się okaże, że w Michałowie ludzie zamarzają, dzieci zamarzają! Tylko czekać, aż zaczniemy znajdować zwłoki! My musimy rozmawiać co można zrobić. Nic dziwnego, że są emocje. Bo emocja jest jedna. Człowiek!

Burmistrz zaproponował utworzenie w gminie Punktu Pomocy Potrzebującym, w którym znajda się ciepłe koce, ciepły posiłek i ciepłe napoje.

4 października 2021 – W Michałowie ruszył Punkt Pomocy Potrzebującym, w którym przekraczającą polsko – białoruską granicę uchodźcy mogą znaleźć ciepłe koce, ciepły posiłek i chwilowe schronienie.

Radni poparli propozycję Burmistrza Michałowa utworzenia punktu doraźnej pomocy osobom potrzebującym. Punkt taki utworzony zostanie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przy współpracy z OSP Michałowo. W budynku Remizy OSP w Michałowie przy ul. Fabrycznej zorganizowana zostanie ogrzewalnia, która umożliwi interwencyjny – doraźny pobyt w ciepłych pomieszczeniach. Zapewniony zostanie posiłek, niezbędne ciepłe ubrania lub koce.

Więcej:  https://michalowo.eu/11348-2/


12 października 2021 – Rozpoczęcie akcji – Zielone Światło. Takie światło wywieszali w swoich oknach mieszkańcy Podlasia. To sygnał dla uchodźców, że w takich domach mogą oni liczyć na doraźną pomoc. Dom w zielonej wieczornej poświacie to informacja dla migrantów, że znajdą w nim doraźną pomoc. Mogą w nim liczyć na: posiłek, ogrzanie się, lub zmianę ubrań, naładowania telefonu, prostą pomoc medyczną, czy lekarstwa. To akcja zapoczątkowana przez mieszkańców stref przygranicznych – w założeniu ma pomóc szukającym pomocy uchodźcom w znalezieniu ciepłego kąta, ubrania, jedzenia.


14 października 2021 – Gminę Michałowo odwiedzili Olga Bołądź i Krzysztof Zalewski. Oboje artyści wykazali się wielkim sercem i w imieniu swoich koleżanek z grupy Kobiety Kina postanowili dostarczyć do Punktu dla potrzebujących trochę potrzebnych darów (m.in. termosy, power banki, ogrzewacze itp.). Oprócz tego znaleźli czas by spotkać się z uczniami michałowskiego Zespołu Szkół.


15 października 2021 – Gmina Michałowo konsultuje swoje działania w sprawie pomocy uchodźcom z organizacjami pozarządowymi działającymi na granicy jak i z przedstawicielami organizacji międzynarodowych.

W piątek, 15 października burmistrz Marek Nazarko spotkał się z przedstawicielami Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców (United Nations High Commisionner) oraz International Organization for Migration. Michałowo od tygodni wspiera akcję pomocy potrzebującym, który utknęli na polsko-białoruskiej granicy. Burmistrz przekazał  uwagi i rekomendacje gminy.


19 października 2021 – Gmina Michałowo rozszerza pomoc oferowaną potrzebującym migrantom. Powstały kolejne dwa specjalne punkty, w których cudzoziemcy mogą liczyć na zmianę ubrań, posiłek czy możliwość ogrzania się.


21 października 2021 – 50 tys. zł przekaże ze swojego budżetu Lublin, pieniądze mają wesprzeć punkt pomocy dla migrantów i uchodźców w Michałowie (Podlaskie). Obietnice wsparcia finansowego i dary płyną od samorządów z całej Polski.

Rada Miasta Lublin przegłosowała w czwartek (21 października) uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Michałowa w wysokości 50 tys. zł. Pieniądze mają trafić na wsparcie działalności punktu pomocy dla migrantów i uchodźców przekraczających granicę z Białorusią.


23 października 2021 – O umożliwienie organizacjom humanitarnym i medycznym działania w strefie objętej stanem wyjątkowym przy granicy z Białorusią apelowali w sobotę w Michałowie (woj. podlaskie) uczestnicy akcji protestacyjnej “Matki na Granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!”. Apel wsparły byłe prezydentowe Jolanta Kwaśniewska, Anna Komorowska i Danuta Wałęsa.

Protest odbył się przed siedzibą Straży Granicznej w Michałowie. W akcji wzięli udział m.in aktywiści z różnych organizacji z całej Polski, m.in. Wrocławia, Gdańska, Krakowa, lokalne władze. Uczestnicy protestu przynieśli transparenty, na których napisano m.in. “Stop torturom na granicy”, “Granica człowieczeństwa”, “Zabrać !!! ludzi z lasu natychmiast”, “Zburz mur w głowie, otwórz serce”.

Skandowano: “Wpuścić pomoc na granicę”, “Nikt nie jest nielegalny”, “Miejsce dzieci nie jest w lesie”, “W lesie zbierajmy grzyby, nie ciała”, “Tam umierają dzieci”, “Morawiecki krew na rękach”, “Stop łapankom na granicy”, “Straż Graniczna ma krew na rękach”.


29 października 2021 – Spotkanie samorządowców w Urzędzie Miejskim w Michałowie w sprawie kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy. Włodarze polskich miast wystosowali wspólny apel do rządu o systemową pomoc uchodźcom na granicy białorusko-polskiej.

W spotkaniu wzięli udział: Magdalena Czarzyńska-Jachim, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich, zastępca prezydenta Sopotu, Tadeusz Truskolaski, prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku, Mirosław Lech, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Korycina, Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki, a także Jacek Karnowski, członek zarządu Związku Miast Polskich, prezes zarządu Stowarzyszenia „Tak! Samorządy dla Polski”, prezydent Sopotu oraz Marek Nazarko, burmistrz Michałowa. Na spotkaniu omówione zostały najbardziej palące problemy gmin nadgranicznych, a także potrzeby gmin deklarujących chęć przyjęcia uchodźców. Goście przekazali też burmistrzowi Michałowa dary rzeczowe, zebrane w innych gminach w Polsce w ramach akcji pomocy uchodźcom.


29 października 2021 – Jurek Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planują utworzenie w Michałowie centrum logistycznego dla organizacji, stowarzyszeń, lekarzy, którzy pomagają w strefie nadgranicznej stanu wyjątkowego.


29 października 2021 – Michałowo apeluje do przygranicznych gmin – połączmy siły, by uniknąć śmierci na granicy. Na apel gminy odpowiedziały Gródek i Sokółka. Burmistrz Marek Nazarko liczy, że do takiej „spółdzielni pomocy” przyłączą się kolejne przygraniczne samorząd


29 października 2021 – W piątek 29 października w czasie specjalnie zorganizowanej konferencji Marek Nazarko, burmistrz Michałowa i Maria Ancipiuk, przewodnicząca Rady Miejskiej zaapelowali do gmin leżących na polsko-białoruskim pograniczu o współpracę i wspólne działanie na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym.


5 listopada 2021 – Akcja samorządu Michałowa: „Obrońcy granic nie płacą za nic”. Na początku listopada, na plaży nad Siemianówką rozpoczął stacjonowanie 15. pułk przeciwlotniczy z Gołdapi. Będzie tam przebywał do kwietnia.

5 listopada burmistrz Michałowa Marek Nazarko spotkał się z Zastępcą Dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej płk Krzysztofem Knutem oraz ppłk Adrianą Wołyńską z Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Podczas spotkania w Ratuszu obie strony przedstawiły swoje potrzeby i oczekiwania związane z trudną sytuacją w rejonie przygranicznym, a także zadeklarowały obustronne wsparcie, wzajemne informowanie, konsultowanie i weryfikowanie informacji.

Po tym spotkaniu z przedstawicielami dowództwa wojsk stacjonujących na terenie gminy burmistrz Nazarko spotkał się z dyrektorami jednostek podległych i stopniowo zaczęły się pojawiać propozycje dla funkcjonariuszy i wojska broniących granicy.

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie Małgorzata Gwaj – Szastaj zaproponowała nieodpłatne udostępnienie służbom sali gimnastycznej.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie Dariusz Golak zaproponował, by dla wszystkich przedstawicieli służb mundurowych do biletu wstępu na pływalnię nie był naliczany czas korzystania z obiektu (powyżej godziny nie będą musieli dopłacać do biletu). Promocja rozpoczęła się również w poniedziałek, 15 listopada.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie Paweł Oziabło zadeklarował, iż w najbliższym czasie co dwa tygodnie w GOK będą wyświetlane dwa seanse filmowe z nowościami kinowymi – darmowy dla wojska, staży granicznej i policji, a drugi dla mieszkańców (przewidziana jest atrakcyjna zniżka).


8 listopada 2021 – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i PCK oraz samorządem Michałowa uruchomiła w Michałowie centrum pomocy humanitarnej. Punkt humanitarny zacznie działać od poniedziałku, 8 listopada i przez 24 godziny na dobę będzie otwarty, by zaopatrywać medyków, organizacje pozarządowe i wolontariuszy w niezbędne dla imigrantów rzeczy.

Punkt będzie wyposażony we wszystko co niezbędne – koce NRC, śpiwory, karimaty, ciepłą herbatę, napoje, jedzenie wysokokaloryczne, także w tubkach. Przy ustawionych kontenerach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Zespole Szkół w Michałowie został rozpięty namiot Polskiego Czerwonego Krzyża, do którego wniesiono kartony ze środkami medycznymi, sanitarnymi.


8 listopada 2021 – Nagroda im. Pawła Włodkowica dla gminy Michałowo. Społeczność samorządowa podlaskiej gminy Michałowo została wyróżniona nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica. Jak uzasadnia biuro RPO działania władz samorządowych Michałowa wobec kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej to „symbol wrażliwości na ludzkie nieszczęście oraz wyraz solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, zagubionym”.


15 listopada 2021 – Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka odwiedza Michałowo. Podczas kilkudniowej wizyty w Polsce Komisarz Rady Europy ds. praw człowieka Dunja Mijatović wraz ze współpracownikami oraz zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska spotkali się dziś16 listopada z burmistrzem Michałowa Makiem Nazarko, przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Ancipiuk i radnymi. Uczestniczyli też w spotkaniu z PCK i organizacjami humanitarnymi, działającymi przy granicy polsko-białoruskiej. Spotkanie z organizacjami odbyło się w punkcie pomocy humanitarnej WOŚP w Michałowie.

Dunja Mijatović wzięła też udział w sesji Rady Miejskiej. – To zaszczyt dla mnie, że mogę choć przez chwilę przebywać w sali, gdzie są podejmowane tak ważne decyzje, decyzje, które mogą przesądzać o życiu i śmierci. I jak słyszę, te decyzje są bardzo pozytywne. Tym łatwiej jest mi wykonywać swoje obowiązki, bo mogę liczyć na wsparcie miejscowej społeczności – powiedziała Komisarz Dunja Mijatović. – Sytuacja na granicy jest bardzo złożona. Nie jest jednak katastrofalna. Historia uczy nas, że musimy wykazać się siłą oraz empatią. A konieczna jest wola polityczna by znaleźć rozwiązanie.

Witając panią Komisarz, jej współpracowników oraz zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Hannę Machińską (która często ostatnio współpracuje i wspiera samorząd Michałowa) burmistrz Marek Nazarko przyznał, że z obecnością pani Komisarz wiąże bardzo duże nadzieje.

– Wiemy, że słowo pani Komisarz będzie bardzo ważne. Postaramy się przekazać wszystko najrzetelniej jak możemy. Powiedziała pani, że sytuacja na granicy nie jest jeszcze katastrofalna. Mamy nadzieję, że pani wizyta zapobiegnie temu, by ta sytuacja nie stała się katastrofalna – dodał burmistrz.

– Liczymy na to, że pani wizyta i pani głos po wizycie na granicy, będzie słyszalny i pomoże rozwiązać problem na granicy polsko-białoruskiej, problem, którego tak obawiają się nasi mieszkańcy – uzupełniła przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Ancipiuk.

– Jako Komisarz ds. Praw Człowieka postaram się, by wysłać jasny sygnał, zwrócę się do władz państwowych, ale też oddam hołd Polakom i Polkom, którzy wykazują się człowieczeństwem i wyrozumiałością w bardzo trudnych czasach. Moja wizyta się dopiero rozpoczyna, czekają mnie liczne spotkania. I prawdopodobnie pod koniec wizyty, w piątek wygłoszę oświadczenie – dodała.


16 listopada 2021 – List otwarty Burmistrza Michałowa do Rady Europy i Prezesa Rady Ministrów RP. List otwarty Burmistrza Michałowa


19 listopada 2021 – „Stojący w imię zasad” – taką nagrodę wręczyli Obywatele RP przewodniczącej Rady Miejskiej w Michałowie Marii Ancipiuk. Nagroda jest przeznaczona dla wszystkich mieszkańców Michałowa, bo tu jest dziś centrum Polski i stolica przyzwoitości.

– Przyjeżdżam do Państwa z nadzieją przyjazdu do lepszego świata. Przyjeżdżam wzruszony, przejęty tym wszystkim, coście zrobili. I z ciekawością.  Przyjeżdżam do Was, o których jest napisana preambuła polskiej Konstytucji. Preambuła, która mówi o uniwersalnych wartościach – powiedział Paweł Kasprzak z Obywateli RP wręczając nagrodę. – Przyjeżdżam z ogromną wdzięcznością, ponieważ jesteście władzą publiczną, która dorosła do tego, w co ja sam wierzę, do tych wartości, które są określane w polskiej Konstytucji (…). Tak, jak w roku 80. Gdańsk stał się stolicą polskiej godności, tak dziś Michałowo jest stolicą polskiego człowieczeństwa i przyzwoitości.

– Przecież my nic nie zrobiliśmy. To jest normalny ludzki odruch, to jest człowieczeństwo, które w każdym powinno być – powiedziała wzruszona Maria Ancipiuk odbierając statuetkę. – To jest także wyróżnienie dla naszych strażaków, którzy dniami i nocami pracują. Segregują rzeczy, które otrzymujemy, wyjeżdżają w teren dowożą te rzeczy.

Przewodnicząca podziękowała również burmistrzowi Markowi Nazarko, który był inicjatorem i wspiera całą akcję pomocy. Od obywateli RP Maria Ancipuk otrzymała bukiet złożony z 15 białych róż – po jednej dla każdej/każdego radnego gminy Michałowo.

8 grudnia 2021 – Marek Nazarko wyróżniony przez australijską Fundację POLCUL

Dyrekcja Fundacji POLCUL w specjalnej edycji wyróżniła 5 osób świadczących pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, w tym burmistrza Michałowa Marka Nazarkę za uczynienie Michałowa małą Rzeczypospolitą Humanitarną.

– Nagroda Fundacji z Australii świadczy o tym jak szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie odbiły się podejmowane przez nas działania. A jest to nagroda nie tylko dla mnie, ale i dla całej naszej społeczności, bo dużo osób zaangażowało się w pomoc humanitarną na granicy – mówi Marek Nazarko.

W uzasadnieniu przyznania nagrody czytamy: W obliczu dramatu uchodźców i emigrantów usiłujących przedostać się na teren Polski, laureaci Fundacji nieśli wszechstronną humanitarną pomoc osobom zagrożonym utratą zdrowia a nawet życia.

Polcul powstał na początku 1980 roku w Australii, z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przemysłowca z Sydney, społecznika wielkiego formatu. Idea Polculu – początkowo nazwanego Fundacją Popierania Niezależnej Kultury Polskiej – wyrażała nadzieję i niepokój, które wzbudziły w nas wszystkich wypadki w Kraju, przede wszystkim masowy ruch Solidarności – nadzieje na odzyskanie suwerenności i niepokój o przyszłość rodzącej się w Polsce demokracji.

Fundacja wyróżnia wyłącznie osoby indywidualne, chociaż zdaje sobie sprawę, że nie działali oni sami, lecz współdziałając z zespołem wielu innych ludzi dobrej woli oraz stowarzyszeń. Ktoś musi daną osobę zgłosić do Fundacji, nie można zgłosić się samemu. Dla Marka Nazarko to tajemnica, kto go zgłosił. W grudniu Fundacja wyróżniła samorządowca, lekarzy bez granic, działaczy społecznych.


10 grudnia 2021 – Społeczność samorządowa Michałowa została wyróżniona tegoroczną nagrodą RPO im. Pawła Włodkowica za zaangażowanie władz gminy i społeczności lokalnej w pomoc migrantom. Poinformował o tym rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek podczas otwarcia punktu pomocy humanitarnej w Michałowie w piątek, 5 listopada. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w piątek 10 grudnia w Warszawie, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

– Nie możemy wybierać, ludzka godność jest niepodzielna. Jeśli chcemy służyć tej idei, bronić praw człowieka, to nie możemy praw nikomu odmówić, dzielić ludzi na tych, którym prawa człowieka przysługują, a którzy nie. Nie możemy godzić się na takie myślenie i praktyki, że oto jakaś osoba jest pozbawiona praw do godności. Kto odmawia praw jednej osobie, odmawia człowiekowi, odmawia ich ludziom. Jako rzecznik praw obywatelskich stanowczo sprzeciwiam się takiej postawie. Z tego założenia wyszła też kapituła tegorocznej nagrody RPO im. Pawła Włodkowica. Jej członkowie bez wahania, jednomyślnie doszli do wniosku, że musimy wyróżnić tych, którzy bronią ludzkiej godności. A ponieważ od kilku miesięcy mamy na granicy kryzys humanitarny, wybór był oczywisty – społeczność samorządowa Michałowa. Miasta w województwie podlaskim, którego postawa i działania stały się w tych trudnych czasach symbolem wrażliwości na ludzkie nieszczęście, a jednocześnie wyrazem solidarności w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym i zapomnianym – powiedział podczas uroczystości rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.


21 grudnia 2021 – Radni Poznania opowiedzieli się za przekazaniem z budżetu miasta 100 tys. zł gminie Michałowo na zakup samochodu, który ma być wykorzystywany do udzielania pomocy migrantom w rejonie granicy polsko-białoruskiej.

6 stycznia 2022  – Prawosławana Wigilia Bożego Narodzenia. Marek Nazarko wraz z żoną gościli u siebie syryjską rodzinę, a Maria Ancipiuk wspólnie z mężem zaprosiła rodzinę z Afganistanu, na co dzień przebywającą w ośrodku w Białymstoku.

Przy wigilijnym stole zmieściło się ponad 20 osób, rodzina, dzieci, wnuki oraz sześcioosobowa rodzina z Afganistanu – małżeństwo z czwórką dzieci w wieku 8-14 lat.


12 stycznia 2022 – Burmistrz Michałowa Marek Nazarko został w styczniu uhonorowany Wyróżnieniem Białej Wstążki dla Mężczyzny, który nie jest obojętny na przemoc wobec kobiet. To kolejna nagroda dla burmistrza Michałowa.

– To są nagrody nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej społeczności – podkreśla za każdym razem Marek Nazarko.

Wyróżnienie Białej Wstążki to konkurs organizowany rokrocznie przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i Fundację „Centrum Praw Kobiet”. Partnerzy konkursu to firma KRUK i Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

3 lutego 2022 – Punkt Pomocy Humanitarnej WOŚP po ponad 2 miesiącach funkcjonowania zakończył działalność. Uruchomiony przez WOŚP przy współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, PCK i samorządem Michałowa działał nieprzerwanie od 8 listopada. Wspierał medyków i przedstawicieli organizacji pozarządowych udzielających wsparcia osobom potrzebującym pomocy na polsko-białoruskiej granicy.


24 lutego 2022 – Michałowo solidarne z Ukrainą. Przyjmie uchodźców z Ukrainy

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej Michałowa, w ramach solidarności z Ukrainą pojawiły się flagi ukraińskie, rozbrzmiał też ukraiński hymn. Burmistrz Marek Nazarko informację z pracy w okresie międzysesyjnym rozpoczął od nawiązania do sytuacji na Ukrainie.

– Trudno zacząć dzisiejszą sesję od czegoś innego, niż to, co się stało kilkanaście minut temu na Ukrainie. Mamy do czynienia z wojną. Bombardowane są miasta, lotniska, obiekty wojskowe. Nie ma chyba nic gorszego niż wojna. Wojna to choroby, to prześladowania, to śmierć. Myślę, że będę tu wyrazicielem wszystkich tu obecnych deklarując pełną naszą solidarność z narodem ukraińskim. I mam nadzieję, że naród ukraiński nie zostanie w tej wojnie pozostawiony sam sobie – powiedział burmistrz Marek Nazarko. – My ze swojej strony jako samorząd – o ile będzie taka potrzeba – deklarujemy przyjęcie uchodźców z Ukrainy, nie tylko do swoich domów, ale i do naszej wspólnoty.


26 lutego 2022 – Gmina Michałowo przyjęła pierwszych – dwanaścioro – uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Rodziny pod swoją opiekę wzięły samorząd Gminy Michałowo i tamtejsza Fundacja „Mała Ojczyzna”.

Obywatele Ukrainy zostali zakwaterowani w mieszkaniach komunalnych i u prywatnych mieszkańców gminy. Do Michałowa trafiła najpierw w godzinach popołudniowych (przywiózł ją jeden z mieszkańców gminy z granicy) grupa z miejscowości Perechinsko w Ukrainie: pani Diana z córeczką Aminą, pani Nadia i jej Maksym oraz Marian. Druga – siedmioosobowa grupa z miasta Kiwercy koło Łucka została przyjęta około godz. 21 przez burmistrza Marka Nazarko i Marię Ancipiuk, z Fundacji „Mała Ojczyzna”. Spokój i mieszkanie w gminie Michałowo znaleźli: pani Alona z synkiem Nazarem, pani Ala, jej mąż Kostia oraz ich dzieci: Anton, Denis, Petro.

– Doświadczenie Samorządu Gminy Michałowo związane z realizowaniem pomocy humanitarnej dla migrantów przekraczających granice Polski i Białorusi wskazuje, że w obecnej sytuacji najważniejsze są kwestie dotyczące zakwaterowania, opieki zdrowotnej, edukacji dzieci, asystowania w załatwianiu spraw urzędowych – przekazał Marek Nazarko. – Jako gmina Michałowo jesteśmy gotowi podjąć się tych wyzwań.

8-9 maja 2022 – Marek Nazarko, burmistrz Michałowa w dniach 8-9 maja wziął udział w Samorządowym Okrągłym Stole jaki się odbył we Wrocławiu. Ponad 120 przedstawicieli samorządu, rządu, Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata biznesu i nauki przygotowało tzw. „białą księgę” czyli zestaw rekomendacji i niezbędnych zmian prawnych w związku z przyjęciem przez Polskę ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.

Marek Nazarko, Burmistrz Michałowa, w czasie tego spotkania zabrał głos w sprawie kryzysu uchodźczego na polsko-białoruskiej granicy. Zwrócił uwagę na nierówność w traktowaniu uchodźców w zależności od kraju pochodzenia. Więcej przeczytasz TUTAJ .